Dr.Howard Gardner นักจิตวิทยาชื่อดังจากมหาวิทยาลัย Harvard ได้กล่าวไว้ว่าอัจฉริยภาพของมนุษย์เราจะมีอยู่ 8 ด้าน
 
(1) ด้านการมองเห็น/มิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial)
(2) ด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist)
(3) ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematic)
(4) ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic)
(5) ด้านภาษา (Verbal Linguistic)
(6) ด้านสังคมและปฏิสัมพันธ์ (Interpersonal)
(7) ด้านดนตรีและสุนทรียศาสตร์ (Musical-Rhythmic)
(8) ด้านการรับรู้และเข้าใจตนเอง (Intrapersonal) 
 
ผมรู้สึกว่าสังคมของเราค่อนข้างที่จะใส่ใจกับการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านภาษาและด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นอย่างมาก แต่สำหรับอัจฉริยภาพด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการรับรู้และเข้าใจตนเองนั้น แทบจะเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยภาพด้านที่ถูกลืมกันเลยทีเดียว
 
แต่เชื่อไหมครับว่าในบรรดาอัจฉริยภาพทั้ง 8 ด้านนี้ อัจฉริยภาพด้านที่มีความสำคัญกับชีวิตของพวกเราแต่ละคนมากที่สุดกลับเป็นอัจฉริยภาพด้านการรับรู้และเข้าใจตนเองที่คนส่วนใหญ่มักจะเมินเฉยกันนี่แหละครับ
 
ทำไมหรือครับ? ก็ถ้าหากเราจะเปรียบชีวิตว่าเป็นดั่งการเดินทาง พวกเราแต่ละคนก็คือนักเดินทาง อัจฉริยภาพด้านอื่นๆ (ยกเว้นด้านการรับรู้และเข้าใจตนเอง) ก็เปรียบเสมือนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเดินทาง ในขณะที่อัจฉริยภาพด้านการรับรู้และเข้าใจตนเองก็เป็นเหมือนกับความสามารถในการรับรู้ว่าจุดหมายของการเดินทางของเราอยู่ที่ไหน
 
การที่สังคมเราทุกวันนี้มัวแต่ใส่ใจกับอัจฉริยภาพด้านอื่นๆ (ยกเว้นด้านการรับรู้และเข้าใจตนเอง) แต่ไม่ค่อยจะใส่ใจกับอัจฉริยภาพด้านการรับรู้และเข้าใจตนเองนี้เองที่ทำให้คนส่วนใหญ่ในสังคมกลายเป็นนักเดินทางที่เดินทางเก่ง แต่ไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางที่พวกเขาอยากจะไปให้ถึงอยู่ที่ไหน ความสามารถในการเดินทางที่พวกเขามีอยู่มากมายจึงแทบจะไม่มีประโยชน์เลย
 
นี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำให้ผมคิดว่าอัจฉริยภาพด้านการรับรู้และเข้าใจตนเองเป็นอัจฉริยภาพด้านที่มีความสำคัญมากที่สุด
 
เพราะฉะนั้น อย่าลืมแบ่งเวลาในแต่ละวันเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพด้านที่มีความสำคัญมากที่สุดนี้ด้วยนะครับ

edit @ 6 Nov 2013 22:33:32 by thosapit

Comment

Comment:

Tweet