Pinball VS Mortal Kombat

posted on 09 Nov 2013 17:16 by thosapit directory Idea
เมื่อก่อน ทุกครั้งที่ผมเห็นหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารเขียนข่าวหรือบทความที่มีเนื้อหาประมาณว่าการเล่นเกมที่มีเนื้อหารุนแรงทำให้ผู้เล่นเกมมีพฤติกรรมก้าวร้าว ผมก็มักจะสงสัยเป็นประจำว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรกัน เกมมันก็คือเกม ส่วนชีวิตจริงมันก็คือชีวิตจริง แล้วเด็กสมัยนี้ก็ใช่ว่าจะโง่ซะเมื่อไหร่ พวกเขาสามารถแยกแยะระหว่างโลกในเกมกับโลกแห่งความเป็นจริงได้อยู่แล้ว
 
อย่ีางไรก็ตาม หลังจากที่ได้อ่านงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มากพอสมควร ความคิดของผมก็เริ่มเปลี่ยน ผมเริ่มคิดว่าบางที การเล่นเกมที่มีเนื้อหารุนแรงอาจจะทำให้ผู้เล่นมีพฤติกรรมก้าวร้าวก็เป็นได้
 
ในบรรดางานวิจัยทั้งหมดที่ผมได้อ่านมา งานวิจัยของ Bushman และ Anderson (2002) ดูเหมือนจะยืนยันข้อสรุปดังกล่าวได้ค่อนข้างชัดเจนมากที่สุด
 
ในการทดลองครั้งนั้น ผู้เข้าร่วมการทดลองจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกจะได้เล่นเกมที่ไม่มีความรุนแรง (เช่น pinball) ในขณะที่กลุ่มที่สองจะได้เล่นที่มีความรุนแรงเต็มพิกัด (เช่น Mortal Kombat) หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งหมดจะได้อ่านเรื่องราวของคนๆหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเรื่องราวต่อไปนี้
 
...
 
ชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังขับรถกลับบ้านหลังจากที่ได้ทำงานหนักมาทั้งวัน ขณะที่เขากำลังขับรถอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงนั้นเอง เขาก็รีบเหยียบเบรกอย่างแรงเพราะเขาไม่อยากฝ่าไฟเหลือง อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าคนขับรถที่อยู่ด้านหลังชายหนุ่มคนนั้นจะคิดว่าชายหนุ่มคงจะฝ่าไฟเหลืองแน่นอน เขาจึงเหยียบคันเร่งเต็มแรง ส่งผลให้รถของเขาชนกับรถของชายหนุ่มอย่างจัง
 
...
 
จากนั้น ผู้เข้าร่วมการทดลองก็ถูกขอให้เขียนมาว่าหากพวกเขาเป็นชายหนุ่มในเรื่องราวข้างต้น พวกเขาจะคิด/รู้สึก/ทำอย่างไร
 
ผลปรากฏว่าคำตอบของผู้เข้าร่วมการทดลองที่ก่อนหน้านี้ได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงเต็มพิกัดอย่าง Mortal Kombat จะมีความรุนแรงมากกว่าคำตอบของผู้เข้าร่วมการทดลองที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงเป็นอย่างมาก
 
ทำไมผู้เข้าร่วมการทดลองที่ก่อนหน้านี้ได้เล่นเกมอย่าง Mortal Kombat จึงมีปฏิกิริยาที่รุนแรงสูงขนาดนี้? สาเหตุหลักเป็นเพราะว่าเวลาที่เราเล่นเกมที่มีความรุนแรงสูง ความรุนแรงที่ปรากฏอยู่ในเกมจะถูกซึมซับสะสมเข้าไปในจิตใจของเรา ส่งผลให้ความคิด ความรู้สึก และการกระทำของเราเป็นไปในทางที่รุนแรงมากขึ้น แน่นอน ในภาวะปกติ เราอาจจะควบคุมความรุนแรงที่อยู่ภายในจิตใจไว้ได้บ้าง แต่ในภาวะที่ไม่ปกติ (เช่น เวลาที่เรากำลังโกรธ เป็นต้น) ความรุนแรงดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถูกควบคุมไว้ได้ (ยิ่งถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงบ่อย ความรุนแรงที่มีอยู่ในจิตใจก็จะยิ่งถูกบ่มเพาะให้มีปริมาณมากขึ้น ส่งผลให้เรายิ่งควบคุมความรุนแรงได้ยากขึ้นไปอีก)
 
หรือต่อให้เราจะไม่อยู่ในภาวะที่ไม่ปกติ แต่หากเรายอมซึมซับรับความรุนแรงที่เกมส่งเข้ามาใส่หัวของเราไปเรื่อยๆ ความรุนแรงนั้นก็จะค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะนิสัยของเราได้ในที่สุด คุณอาจจะคิดว่าผมกำลังเว่อร์ แต่จริงๆแล้ว ผมไม่ได้เว่อร์เลยครับ อย่าลืมนะครับว่าผู้เล่นเกมที่มีความรุนแรงส่วนใหญ่กำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่พวกเขากำลังพยายามผสานเอาสิ่งที่พวกเขาเจอในแต่ละวันมารวมกันเป็นตัวตนของพวกเขา ด้วยเหตุนี้เอง ความรุนแรงที่มีอยู่ในเกมเช่น Mortal Kombat จึงมีอิทธิพลต่อพวกเขามากเป็นพิเศษ นอกจากนี้ เวลาที่พวกเขาใช้ไปกับการเล่นเกมยังคิดเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทีียบกับกิจกรรมอื่นๆที่พวกเขาทำในยามว่าง ฉะนั้น มันจึงเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่ความรุนแรงภายในเกมจะไม่ซึมซับเข้าไปในจิตใจของพวกเขา
 
ดังนั้น พวกเรามาเล่น Pinball กันเถอะครับ!!! 555

Comment

Comment:

Tweet