ความสุขในกำมือ

posted on 14 Nov 2013 09:20 by thosapit directory Idea
หนึ่งในทฤษฎีที่อธิบายที่มาของอารมณ์มนุษย์เราที่ได้รับการยอมรับทางวิชาการมากที่สุด คือ ทฤษฎ๊ของ Schacter-Singer
 
ทฤษฎีนี้ระบุไว้ว่าทันทีที่เราได้รับสิ่งกระตุ้นภายนอก (เช่น มีคนมาด่าเรา) ร่างกายของเราจะตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนั้น (เช่น หัวใจเต้นแรง กล้ามเนื้อเกร็ง หายใจเร็ว) พร้อมกับส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนที่ควบคุมกระบวนการคิดเพื่อทำการตีความว่าสิ่งกระตุ้นภายนอกดังกล่าวควรจะทำให้เรารู้สึกอย่างไร (เช่น โกรธ)
 
ทฤษฎีของ Schacter-Singer กำลังบอกอะไรเรา? มันกำลังบอกเราว่าความคิดที่ว่าอารมณ์เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นั้นเป็นความคิดที่ผิด เพราะแท้จริงแล้ว เรามีอำนาจที่จะควบคุมอารมณ์ของเราได้! จริงอยู่ เราอาจจะไม่สามารถควบคุมสิ่งกระตุ้นภายนอกที่มากระทบกับเราได้ แต่เราสามารถควบคุมกระบวนการคิด/ตีความของเราที่มีต่อสิ่งกระตุ้นนั้นได้
 
ยกตัวอย่างเช่น เวลาที่มีคนมาด่าเรา เราสามารถเลือกที่จะโกรธเขา (ไอ้นี่มันด่าเรา!) หรือทราบซึ้งในบุญคุณของเขาก็ได้ (การที่เขาด่าเราแสดงว่าเขากำลังเสียสละตัวเองเพื่อเราโดยการทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่สอนให้เราอดทน) หรือเวลาที่เจ้านายโยนงานยากๆบางอย่างมาให้เราทำทั้งๆที่มันไม่ใช่หน้าที่ของเรา เราอาจจะรู้สึกเซ็ง (งานของตัวเองแท้ๆ ทำไมไม่ทำเองฟระ!?) หรือดีใจก็ได้ (งานยากๆชิ้นนี้เป็นโอกาสที่จะแสดงฝีมือของเราให้หัวหน้าเห็น และเมื่อเขาเห็นฝีมือของเรา โอกาสที่จะได้เลื่อนตำแหน่งก็คงอยู่ไม่ไกลแล้วล่ะ!) เป็นต้น
 
เพราะฉะนั้น ไม่ว่าคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ก็ตาม คุณก็สามารถที่จะมีความสุขได้เสมอ เพราะความสุขเป็นสิ่งที่อยู่ในกำมือของคุณ

Comment

Comment:

Tweet