อ่านหนังสือสัปดาห์ละ 1 เล่ม

posted on 20 Nov 2013 14:01 by thosapit directory Idea
"ถ้าอยากก้าวหน้า ต้องไม่หยุดหาความรู้" 
 
แนวคิดนี้คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผมเริ่มต้นตั้งเป้าหมายว่า นับจากนี้ไป ผมจะต้องอ่านหนังสือที่มีประโยชน์ (แต่ไม่ใช่หนังสือเรียน) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 เล่ม
 
หลังจากที่ผมตั้งเป้าหมายดังกล่าว ผมก็เริ่มทำตามเป้าหมายที่ผมวางไว้อย่างเคร่งครัด 
 
แต่แล้ว ในสัปดาห์หนึ่ง ผมกลับไม่สามารถทำตามเป้าหมายที่วางไว้ได้
 
ตั้งแต่สัปดาห์นั้นเป็นต้นมา ผมรู้สึกว่าลักษณะการอ่านหนังสือของผมเปลี่ยนไป เวลาที่ผมอ่าน แทนที่ผมจะค่อยๆอ่านค่อยๆซึมซับเนื้อหาเหมือนเมื่อก่อน ผมเริ่มอ่านแบบทุรนทุราย (เอาเร็วเข้าว่าไว้ก่อน) มากยิ่งขึ้น เพราะผมกลัวว่าผมจะไม่สามารถอ่านหนังสือได้สัปดาห์ละ 1 เล่มตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
 
วันนี้ ผมได้มีโอกาสนั่งลงและทบทวนสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่
 
ทำไมผมถึงตั้งเป้าหมายว่าผมจะต้องอ่านหนังสืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 เล่มตั้งแต่แรก? มันเป็นเพราะว่าผมต้องการความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือไม่ใช่หรือ? 
 
แล้วการที่ผมอ่านหนังสือลวกๆแบบนี้มันทำให้ผมได้ความรู้หรือเปล่า? 
 
เปล่าเลย! 
 
ผมตั้งเป้าหมายดังกล่าวเพราะต้องการจะมีความรู้มากขึ้น แต่เนื่องจากผมมัวแต่จดจ่อกับการพยายามทำตามเป้าหมายมากเกินไป ส่งผลให้ในท้ายที่สุด แม้ว่าผมจะบรรลุเป้าหมายของผมได้ แต่กลับไม่ได้ความรู้
 
อย่าพลาดเหมือนผมนะครับ T-T

Comment

Comment:

Tweet